Pelastusalanliitto tekstilla julkaisut pieni

Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton jäsenyys

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry:n tarkoituksena on edistää kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan varautumista sekä valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseksi onnettomuuksien ja tuhojen aiheuttamilta vaaroilta arjen häiriötilanteissa. Erityisenä tehtävänä on pelastustoimen, väestönsuojelun ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto mm tukee ja ohjaa jäsenyhteisöjään, opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymisiä,
sekä onnettomuus- ja tuhotilanteissa vähentämään vahinkoja, kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä, tiedottaa, järjestää alaan liittyviä tapahtumia, antaa asiantuntija-apua sekä suorittaa alan konsultointia, tekee esityksiä aloitteista, sekä osallistuu alan kehittämiseen, toimii yhteistyössä alan viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, edistää alan järjestötyötä sekä pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus hyväksyy. Kannattajajäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön, joka haluaa tukea liiton toimintaa taikka osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan liiton kokouksen määräämän kannatusmaksun. Kunniajäseniä voi liiton hallitus kutsua hallituksen esityksestä.

Tarjoamme liiton jäsenille alennusta koulutuksista ja palveluista - 10%. Annamme jäsenille myös maksutonta konsultointia turvallisuusasioista sähköisesti, puhelimitse ja mahdollisuuksien mukaan myös paikan päällä.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on kuitenkin maksettava jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka kuluessa hän eroaa. Liiton kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka on olennaisilta osilta jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa. Kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei laiminlyötyä kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää edellisen vuoden vuosikokous. Vuosikokous päättää myös kannatusmaksun suuruudesta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT VUONNA  2022  

Kuntajäsenet (asukasluvun mukaan porrastettuna)

                                         <    5 000 as                          50,00

                                         <  10 000 as                          75,00

                                         >  10 000 as                          100,00

Yritysjäsenet (työntekijäluvun mukaan porrastettuna) 

                                            1   -   100                            47,00

                                            101   -   200                        63,00

                                            201   -   300                        84,00

                                            301   -   400                        105,00

                                            401   -   500                        146,00

                                            501   -   600                        220,00

Taloyhtiöt (huoneistoluvun mukaan porrastettuna)

                                            1   -   10                              13,00

                                            11   -   20                            26,00

                                            21   -   50                            44,00

                                            51   -   75                            89,00

                                            75   -   100                          178,00

                                            >101                                   220,00

Muut yhteisöt (VPK:t / Muut yhdistykset / Kannatusjäsenet)

                                            VPK:t                                  26,00

                                            Muut yhdistykset                21,00

                                            Kannatusjäsenet                47,00